Piegāde
Apmaksa
Garantija
Kontaktinformācija
Profils

Pirkšanas nosacījumi

Pasūtījumus iespējams veikt vairākos veidos:
 

1) Interneta veikalā: www.nopirkt.lv online pasūtījumu veikšana 24/7
 

2) Zvanot pa tālruni + 371 28648350 no Pirmdienas - piektdienai 9.00-18.00

3 )Rakstot uz e-pastu [email protected]  ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.

SIA  PROLINE BALTIC saziņai: faktiskā veikala adrese, Rīga, Elijas iela 21, LV-1050 , tālr. numurs: 28648350 , e-pasts [email protected]

Pirms uzsākt Interneta veikala lietošanu, lūdzam iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.
 

1. Vispārīgie noteikumi
 

1.1.  Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA PROLINE BALTIC pārdod preces, kas interneta veikalā www.nopirkt.lv. Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši veikala sortimentam, ar kuru iespējams iepazīties mūsu interneta veikalā. Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam pēc pilnas preces apmaksas un pavadzīmes parakstīšanas.

1.2.  SIA PROLINE BALTIC , reģistrācijas numurs 40103221784 , faktiskā adrese: Rīga, Rīga, Elijas iela 21, LV-1050 , tālr. numurs: 28648350 (turpmāk – Pārdevējs).

1.3.  Veicot pirkumu www.nopirkt.lv pircējs apstiprina, kad ir sniedzis pareizu un korektu informāciju, lai varētu izpildīt līgumu. Ja pircējs ir juridiska persona, tad pirms rēķina izsūtīšanas būs jāatsūta pilnvara kādam mērķim tiek iegadāta prece. Neievērojot normatīvos aktus SIA PROLINE BALTIC ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma ar picēju par veikto pirkumu.

1.4.  Ja Pircējs pasūtījis preces no www.nopirkt.lv interneta veikala, tad ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un piekrīt pirkšanas nosacījumiem kā arī distances līguma noteikumiem.

1.5.  Distances līgums tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kurš ir veicis pasūtījumu  www.nopirkt.lv interneta veikalā. Līgums stājas spēkā, kad Pircējs ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz preci ir saņēmis klients.

1.6.  Pārdevējam nav jāsaglabā noslēgtos distances līgumus par www.nopirkt.lv interneta veikalā iegādātajām precēm.

1.7.  Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot savā interneta veikala vietne www.nopirkt.lv sadaļā “Pirkšanas nosacījumi”.

2. Cenas
 

2.1.  www.nopirkt.lv visas preču cenas ir norādītas €, ieskaitot PVN 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās preces cenai.

2.2.  Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī un ir publicētas interneta veikalā.
 

3. Preču sortiments
 

3.1.  Pircējs var iegādāties preces kas izvietotas www.nopirkt.lv interneta veikalā. Preces iespējams nopirkt, kamēr ir izvietotas www.nopirkt.lv mājas lapā un  pieejamas SIA PROLINE BALTIC un piegādātāju noliktavā.

3.2.  Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece vairs nav pieejama piegādātājam, bet tehnisku iemeslu dēļ ir palikusi pārdošanā, SIA PROLINE BALTIC telefoniski vai rakstiski informē Pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt vai ar Pircēja piekrišanu piedāvā analogu preci. SIA PROLINE BALTIC nesedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja Pircējs veicis pasūtījumu uz preci, kas vairs nav noliktavā.

3.3.  Pārdevējs ir tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un mainīt preču aprakstus. Preču aprakstos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.
 

4. Pasūtījuma noformēšana
 

4.1.  Pasūtījumu SIA  PROLINE BALTIC interneta veikalā iespējams noformēt caur www.nopirkt.lv , zvanot pa tālruni +371 28648350 , vai arī sūtot informāciju uz e-pastu [email protected]. Pasūtījumu var veikt gan jau reģistrēti gan nereģistrēti pircēji. Preces iespējams atrast izmantojot veikala preču kategorijas, va meklētāju. Kad ir izvēlēta nepieciešamā prece un tās daudzums, jāspiež poga “Pirkt” tālāk jādodas uz “grozs” un jānoformē pirkums.

4.2.   Nākamajā solī būs iespējams aizpidīt visu nepieciešamo informāciju, par saņēmēju, apmaksas veidu, piegādes veidu, piegādes adresi.
 

4.3.  Par apmaksas veidiem var iepazīties šeit
 

4.4.  Par piegādes veidiem var iepazīties šeit
 

4.5.  Spiežot pogu “Apstiprināt pasūtījumu” Pircējs piekrīt pirkt izvēlēto Produktu un apņemas samaksāt par to norādīto preces un piegādes cenu.
 

4.6.  Veicot pasūtījumu telefoniski vai izmantojot e-pastu, Pircējam precīzi jānorāda preces kods, kā arī visi personas, piegādes dati. Preces Līzingā
nav iespējams noformēt telefoniski vai caur e-pastu.
 

4.7.  Atsevišķiem klientiem / pasūtījumiem var tikt pieprasīta priekšapmaksa. Pircējs par to tiks informēts pirms rēķina izsūtīšanas.
 

4.8. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar SIA  PROLINE BALTIC pirkšanas nosacījumiem.

4.9. Saņemot e-pastā pasūtījuma apstiprinājuma vēstuli, lūdzam rūpīgi pārbaudīt visu informāciju par saņemšanas adresi / piegādes veidu / apmaksu, vai visa informācija ir korekta un pareizi norādīta.
 

5. Preču saņemšana
 

5.1.  Pircējs preci var saņemt vairākos veidos, par piegādes veidiem var iepazīties šeit
 

5.2.  Preces piegāde notiek atbilstoši pasūtījumā norādītajai piegādes cenai
 

5.3.  Preču piegāde / saņemšana tiek noteikta pēc preces izmēra un svara. Par Preču piegādes un saņemšanas iespējās precīza informācija būs atrodama pirkuma grozā.
 

5.4.  Pirms preces izsūtīšanas, mēs vienosimies ar Pircēju, kurā dienā viņam ērtāk ir saņemt preci.
 

5.5.   Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kurš ir veicis konkrēto pasūtījumu. Ja Pircējs, piegādes laikā atsakās uzrādīt personu apliecinošu kokumentu - pase vai ID karte, kurjers ir tiesīgs neizsniegt preci.
 

5.6.  Pircēja pienākums saņemot preci pirms pavadzīmes parakstīšanas, vizuāli novērtēt preces ārējo iepakojumu kurjera klātbūtnē, vai nav redzami iepakojuma vai preces vizuāli defekti. Ja tiek atklāti defekti pircējam ir tiesības attiekties pieņemt preci un par minēto faktu nekavējoties informēt pārdevēju, lai varētu iespējams ātrākajā termiņā veikt bojātās preces nomaiņu.
 

5.7. Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar kases čeku / Kvīti un /vai pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu.
 

6. Preču lietošana
 

6.1.  Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju. Preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
 

6.2.  Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.
 

6.4.  SIA PROLINE BALTIC saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā.

7. Pušu saistības un noteikumi

7.1.  Pircējam (fiziskai personai)  saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības atteikties no distances līguma par preces iegādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums atgriezt preci pārdevejam tādā pašā izskatā/iepakojumā kādā ir saņēmis. Pircējs sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar preču atgriešanu. Pircēja var iepazīties ar attiekuma tiesībām šeit.

7.2.  Juridiska persona nav uzskatāma par Patērētāju likuma izpratnē un uz Juridiskām peronām nav attiecināmas Atteikuma tiesības.

7.3.  Pircējs piekrīt savu personas datu apstrādei, lai varētu apstrādāt un izpildīt pasūtījumu, tajā skaitā, nododot trešajām personām, piegādes nodrošināšanai, maksājuma apstrādei utt.

7.4.  Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.

7.5.  Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala www.nopirkt.lv pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu). Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

7.6.  Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos par pasūtījumu neizpildi, kas radusies tādu apstākļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

7.7.  Apmeklējot www.nopirkt.lv interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem.

7.8.  Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Pirkšanas nosacījumiem un Privātuma politiku.

Par kompāniju
SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050

Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank

LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS DNB banka
Darba laiks
Pirm - Piek: 9.00-18.00
Sestdiena,Svētdiena: Slēgts
partneri
Ceno.lv