Piegāde
Apmaksa
Garantija
Kontaktinformācija
Profils

Privātuma politika

Kontaktinformācija:
 

SIA IT plus, vienotās reģistrācijas Nr.40103515780, Juridiskā adrese: Kreimeņu iela 5-89, Rīga, LV-1015.
 

Neskaidrības gadījumā par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos lūdzam rakstīt uz:  [email protected]. Vai vēršoties mūsu faktiskajā  adresē "Pērnavas iela 43., Rīga, LV-1009", var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. 
 

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču pasūtīšanu / iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.
 

SIA IT plus (turpmāk tekstā  – “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.


Mēs esam nodrošinājuši visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai tiktu aizsargāti Jūsu personas dati no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
 

Personas datu apstrādes nolūki
 

Lai Jūs varētu veikt reģistrāciju mūsu internetveikalā, tādā veidā Jums būs iespēja saņemt saistošas akcijas un pakalpojumus, mēs apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.
 

Lai  varētu identificētu Jūs kā pircēju, preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi, kā arī izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.
 

Lai varētu Jums nosūtītu / sazināties ar Jums par administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.


Lai izskatītu Jūsu iesniegumu preču iegādei līzingā, mēs apstrādājam:
 

  • Vārds;
  • Uzvārds;
  • Personas kods;
  • Personas dokumenta numurs;
  • Jūsu personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • Informācija par Jūsu nodarbinātību;
  • Informācija, lai pirms līguma noslēgšanas izvērtētu Jūsu spēju samaksāt pirkuma maksu pa daļām;
  • E-pasta adrese;
  • Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;
  • Tālruņa numurs.


Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu

Informējam, ka sazināsimies ar Jums e-pastā, vai pa tālruni 48 h laikā no brīža, kad nebūsiet pabeidzis noformēt pirkumu mūsu internetveikalā. Tas  nepieciešams, lai varētu noskaidrot, vai Jums nav radušās tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī.
 

Personas datu glabāšanas laiks
 

Jūsu personas saglabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.
 

Personas datu nodošana
 

Lai varētu pildīt savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus trešajām personām. Tie var būt arī datu centri, atbalsta pakalpojumi, piegādes pakalpojumi, mākoņu glabāšanas pakalpojumu pārstāvji utt. Personīgo datu apstrādātāji, kas palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Jebkurā gadījumā apstrādātājiem tiek tiek nodots tikai tāds datu apjoms, kas nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Ar mums saistītās trešās personas, var apstrādāt Jūsu personas datus tikai noteiktajiem uzdevumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Apstrādātāji nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un rakstisku vienošanos ar SIA IT plus.


Pēc oficiāla pieprasījuma  mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai  nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
 

Bērni
 

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgā personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.
 

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi
 

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:
 

1)     piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2)     pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, ielogojoties savā profilā;

3)     dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

4)     atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5)     ierobežot savu datu apstrādi -  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

6)     pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

7)     vērsties Datu valsts inspekcijā.
 

 Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē mūsu birojā Pērnavas iela 43., Rīga, LV-1009, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
 

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.
 

Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2020. gada 25. maijā.

Par kompāniju
SIA "PROLINE BALTIC"
Reģistrācijas numurs: 40103221784
Juridiska adrese: Elijas iela 21, Rīga, LV-1050
Veikala adrese:Elijas iela 21, Rīga, LV-1050

Banka:
LV49HABA0551025509941
HABALV22, AS Swedbank

LV28RIKO0002013301531
RIKOLV2X, AS DNB banka
Darba laiks
Pirm - Piek: 9.00-18.00
Sestdiena,Svētdiena: Slēgts
partneri
Ceno.lv